Værdigrundlag

Grundlag og værdier for Lynge-Uggeløse IF Fodbold (LUI fodbold)

GRUNDLAG OG VÆRDIER
Grundlaget beskriver de rammer, hvorunder LUI fodbold eksisterer og fungerer i al almindelighed og i det daglige.

LUI fodbold er grundlagt den 9. april 1910.

LUI fodbold er en selvstændig afdeling under Lynge-Uggeløse Idrætsforening (LUI). Det betyder bl.a., at LUI-fodbold har sin egen bestyrelse med selvstændigt regnskab. LUI-fodbold indgår som en naturlig del af de aktiviteter, som initieres og styres af LUI.

LUI fodbold er en breddeklub, og drives som en amatørklub på basis af frivillig arbejdskraft. Det frivillige arbejde og omfanget af aktiviteter hænger nøje sammen. Ved at skabe en sund og aktiv foreningskultur, skal afdelingens målsætninger på det sportslige, sociale og økonomiske område opnås. Klubben skal være i balance i gennemførelsen af sine aktiviteter og dispositioner. Aktiviteterne i klubben skal skabe relationer på tværs af køn og alder.

LUI fodbold har sine rødder i Lynge i Allerød kommune. Klubben ser sig selv som en integreret del af forenings- og fritidslivet i Allerød kommune, og understøtter kommunens målsætning om, at Allerød kommune skal være en sund kommune.

LUI fodbold er en rummelig og mangfoldig sportsklub, og henvender sig til alle, der ønsker at spille fodbold. Klubben finder det naturligt at tage aktiv del i bylivet i Lynge, herunder at bidrage til en positiv integration i lokalsamfundet af medborgere med anden etnisk baggrund, gennem sportslige aktiviteter.

LUI fodbold består af en børneafdeling, en ungdomsafdeling og en seniorafdeling. Afdelingerne er ligeværdige, og er alle repræsenteret i bestyrelsen.
Grundlaget for eksistensen og udviklingen af klubben er et tæt samarbejde mellem klubbens afdelinger samt et åbent og loyalt samarbejde med de øvrige afdelinger i LUI, Allerød kommune, leverandører, sponsorer, presse, naboklubber m.fl.

LUI fodbold skal drives på basis af troværdighed, sportslig og økonomisk redelighed.

LUI fodbold bygger på fair play og respekt for med- og modspillere, og det forventes, at alle spillere, ledere, trænere og forældre optræder i overensstemmelse hermed.

LUI fodbold prioriterer et højt sportsligt niveau for alle afdelinger. Det tilstræbes, at det sportslige niveau løbende udvikles på basis af fælles mål og handlingsplaner i dialog mellem de respektive fodboldafdelinger og holdtrænere.

LUI fodbold skal være et godt trænings- og opholdssted for alle spillere, trænere, dommere, forældre, modstanderhold og øvrige, som befinder sig på klubbens område.

LUI fodbold skal give det enkelte medlem mulighed for en sportslig og personlig udvikling.

 

GENERELLE MÅLSÆTNINGER:
Følgende mål er generelt gældende for LUI-fodbold:

Sportslige mål:
At kunne tilbyde hold i alle aldersgrupper under LUI fodbold.

Det skal være attraktivt at spille fodbold i LUI fodbold.

At opnå realistiske sportslige resultater i både senior- og ungdomsrækkerne.

Medvirke til talentudvikling for udvalgte spillere.

Økonomiske mål:
Egenkapitalen skal til enhver tid udgøre 15% af klubbens kontingentindtægter inkl. tilskud fra Allerød ordningen.

Klubben skal have et aktivitetsniveau, som sikrer, at udgifterne står mål med indtægterne.

Der skal føres og aflægges regnskab for klubbens forskellige aktiviteter.
Revisionsbemærkninger skal være på et absolut minimum.

Klubbens hold spiller kamp i klubbens kamptøj. Tøjet bestilles og betales gennem klubben.
Det er målsætningen, at kamptøjet skiftes hvert 2. år og finansieres gennem sponsorindtægter.

Det er LUI-fodbold’s målsætning at tilbyde alle medlemmer, enkeltpersoner såvel som hele hold, mulighed for at købe træningsdragter, m.m. i klubbens farver og logo gennem klubben.
Sådanne køb skal gå via klubben og være klubben udgiftsneutral.

Sociale mål:
LUI fodbold skal medvirke til at forbedre og fastholde de sociale relationer i LUI, ved at deltage aktivt i arangementer på tværs af afdelingerne.

LUI Fodbold skal medvirke ved integrationen af personer med anden etnisk baggrund i Lynge og Allerød Kommune.

I LUI Fodbold skal alle med interesse for fodbold, og de aktiviteter der er forbundet med fodbolden, have en positiv oplevelse.

LUI Fodbold skal være det naturlige valg for unge mennesker, som vil have et aktivt og sportsligt indhold i deres tilværelse.