Referat generalforsamling

Generalforsamling

Næste generalforsamling: Februar 2023

Referater:

LUI Fodbold referat generalforsamling 2023, regnskab 2022 og budget 2023

LUI Fodbold referat generalforsamling 2022, regnskab 2021 og budget 2022

LUI Fodbold referat generalforsamling 2021 og regnskab 2020

LUI Fodbold referat generalforsamling 2020 (regnskab-2019)

LUI Fodbold referat generalforsamling 2019

LUI Fodbold referat generalforsamling 2018

LUI-fodbold referat generalforsamling 2017

LUI Fodbold referat generalforsamling 2016